Gerd Inger Viola Augustsson

Födelsedatum:1935-10-25
Dödsdatum:2018-02-14
Gravnummer:1 AL 134-135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta