Kurt Börje Ragnar Augustsson

Födelsedatum:1929-06-11
Dödsdatum:2017-08-08
Gravnummer:1 AL 134-135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta