Leif Sune Hilding Antonsson

Födelsedatum:1937-08-19
Dödsdatum:2016-09-21
Gravnummer:1 AL 123-124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta