Margot Berenise Antonsson

Födelsedatum:1938-04-16
Dödsdatum:2018-02-01
Gravnummer:1 AL 123-124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta