Anna Maria Alf

Födelsedatum:1892-01-30
Dödsdatum:1976-03-15
Gravnummer:1 B2 111-113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta