Daga Margit Adelheid Alf

Födelsedatum:1917-08-04
Dödsdatum:2005-01-27
Gravnummer:1 B2 111-113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta