Anna Natalia Andersson

Födelsedatum:1902-10-06
Dödsdatum:1966-06-16
Gravnummer:1 B2 5-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta