Ernst Ferdinand Andersson

Födelsedatum:1891-02-17
Dödsdatum:1977-03-29
Gravnummer:1 B2 5-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta