Anna Svea Andersson

Födelsedatum:1930-03-14
Dödsdatum:2011-04-16
Ort:Alvesta
Gravnummer:1 B2 49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta