Karl Edvin Gotthard Andersson

Födelsedatum:1915-03-14
Dödsdatum:1968-01-18
Gravnummer:1 B2 49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta