Nanny Teresia Andersson

Födelsedatum:1888-11-09
Dödsdatum:1970-10-30
Gravnummer:1 B2 42-43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta