Sven Ludvig Andersson

Födelsedatum:1884-09-20
Dödsdatum:1967-11-22
Gravnummer:1 B2 42-43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta