Stig Axel Annell

Födelsedatum:1921-12-09
Dödsdatum:1983-12-01
Gravnummer:1 B2 44A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta