Villy Aina Augustina Annell

Födelsedatum:1923-08-01
Dödsdatum:2014-08-16
Gravnummer:1 B2 44A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta