Anders Rune Andersson

Födelsedatum:1916-03-21
Dödsdatum:1997-05-08
Gravnummer:1 C2 110-112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta