Rune Birger Andersson

Födelsedatum:1940-06-10
Dödsdatum:1971-03-14
Gravnummer:1 C2 110-112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta