Erik Bror Leonard Andersson

Födelsedatum:1897-09-28
Dödsdatum:1972-09-17
Gravnummer:1 C2 93-94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta