Hulda Helena Kristina Andersson

Födelsedatum:1895-01-29
Dödsdatum:1974-06-07
Gravnummer:1 C2 93-94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta