Erik Johan Alfred Andersson

Födelsedatum:1916-12-06
Dödsdatum:1979-12-02
Gravnummer:1 C2 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta