Ernst Göran Alfred Andersson

Födelsedatum:1884-04-23
Dödsdatum:1971-05-07
Gravnummer:1 C2 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta