Gustaf Edvin Berg

Födelsedatum:1901-12-23
Dödsdatum:1995-12-16
Gravnummer:1 C2 79-80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta