Selma Sofia Berg

Födelsedatum:1903-12-07
Dödsdatum:1971-04-25
Gravnummer:1 C2 79-80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta