Johan August Aronsson

Födelsedatum:1897-12-26
Dödsdatum:1971-12-30
Gravnummer:1 C2 127-128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta