Mimmi Gerda Elisabet Aronsson

Födelsedatum:1900-01-13
Dödsdatum:1983-02-07
Gravnummer:1 C2 127-128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta