Karl Johan Sixten Berg

Födelsedatum:1915-01-14
Dödsdatum:1987-04-28
Gravnummer:1 C2 28-29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta