Linnea Miranda Berg

Födelsedatum:1925-05-31
Dödsdatum:2010-02-28
Gravnummer:1 C2 28-29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta