Agnes Glans

Födelsedatum:1912-07-04
Dödsdatum:1998-12-29
Gravnummer:1 D2 119-120

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta