Karl Gustaf Glans

Sågverksarb

1912-11-04 Födelsedatum
1964-12-04 Dödsdatum

1 D2 119-120

SKOGSKYRKOGÅRDEN

ALVESTA FÖRSAMLING

Sverige, Kronoberg

ALVESTA FÖRSAMLING

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta

BOX 177
34222 ALVESTA

Gravsatta inom samma gravplats