Anna Teresia Blixt

Födelsedatum:1902-12-09
Dödsdatum:1972-11-14
Gravnummer:1 D2 11-12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta