Axel Ivan Teodor Blixt

Födelsedatum:1896-10-30
Dödsdatum:1961-05-21
Gravnummer:1 D2 11-12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta