Anny Marianne Hammar

Födelsedatum:1928-11-18
Dödsdatum:2010-02-26
Gravnummer:1 D2 130

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta