Ingvar Gunnar Hammar

Födelsedatum:1929-10-11
Dödsdatum:2012-07-24
Gravnummer:1 D2 130

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta