Edit Karolina Johannesson

Födelsedatum:1898-05-30
Dödsdatum:1965-03-06
Gravnummer:1 D2 121-123

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta