Karl August Johannesson

Födelsedatum:1889-12-03
Dödsdatum:1970-02-19
Gravnummer:1 D2 121-123

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta