Egon Sixten Erland Olsson

Födelsedatum:1929-03-04
Dödsdatum:2021-05-08
Gravnummer:1 D2 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta