Ingrid Ulla-Britt Olsson

Födelsedatum:1932-06-01
Dödsdatum:2006-04-17
Gravnummer:1 D2 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta