Einar Olsson

Födelsedatum:1889-11-09
Dödsdatum:1965-08-21
Gravnummer:1 D2 143-144

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta