Hanna Amelie Olsson

Födelsedatum:1893-09-20
Dödsdatum:1983-11-25
Gravnummer:1 D2 143-144

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta