Eira Gulli Maj-Viola Axelsson

Födelsedatum:1937-01-29
Dödsdatum:2017-02-19
Gravnummer:1 D2 76-77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta