Ivan Torsten Lennart Axelsson

Födelsedatum:1930-12-01
Dödsdatum:2003-08-31
Gravnummer:1 D2 76-77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta