Elin Hildur Maria Andersson

Födelsedatum:1914-02-10
Dödsdatum:2010-04-17
Gravnummer:1 D2 93-94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta