Karl Anders Göte Andersson

Födelsedatum:1912-09-11
Dödsdatum:1964-06-01
Gravnummer:1 D2 93-94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta