Elsa Maria Erson

1905-01-18 Födelsedatum
1993-04-22 Dödsdatum

1 D2 62-63

SKOGSKYRKOGÅRDEN

ALVESTA FÖRSAMLING

Sverige, Kronoberg

ALVESTA FÖRSAMLING

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta

BOX 177
34222 ALVESTA

Gravsatta inom samma gravplats