Tore Edvard Erson

Födelsedatum:1902-03-18
Dödsdatum:1964-04-21
Gravnummer:1 D2 62-63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta