Georg Filip Olsson

Födelsedatum:1901-05-02
Dödsdatum:1966-01-10
Gravnummer:1 D2 164-165

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta