Rosa Vinette Olsson

Födelsedatum:1912-08-11
Dödsdatum:1992-01-18
Gravnummer:1 D2 164-165

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta