Gertrud Ingrid Helena Johansson

Födelsedatum:1919-06-30
Dödsdatum:1981-04-09
Gravnummer:1 D2 7-8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta