Thure Lennart Johansson

Födelsedatum:1920-01-21
Dödsdatum:1961-01-23
Gravnummer:1 D2 7-8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta