Gunhild Hilma Margareta Asp

Födelsedatum:1909-12-15
Dödsdatum:1969-04-29
Gravnummer:1 D2 162-163

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta