Svea Dagmar Asp

Födelsedatum:1913-12-26
Dödsdatum:1965-12-08
Gravnummer:1 D2 162-163

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta